Første trinn er å analysere det vi har av rutiner og kompetanse. Ansatte som jobber med barn og ungdom eller er i kontakt med voksne som kan ha barn som trenger hjelp vil derfor få tilsendt en spørreundersøkelse første uka i mai. Undersøkelsen blir sendt ut på den epostadressen ansatte mottok medarbeiderundersøkelsen på, og den tar ca 10 minutter å besvare.

Aktuelle enhetsledere i barnehage, skole, kultur og helse-, omsorg- og velferd har forpliktet seg til at ansatte deltar gjennom SafiR/nettverk, og er bedt om å legge til rette for at svarprosenten skal bli størst mulig. Kartleggingen er viktig for å legge gode planer for videreutvikling av våre rutiner og veiledere til gode verktøy for handling, og for å sikre at vi satser på riktige tiltak på kompetanseheving.

 

Hva er BTI?

http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/bilde_av_jente_med_kjegle.jpg?scale=both&width=670&maxheight=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Målsetting: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Målgruppen er gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

BTI bidrar til:

BTI består av:

 Les mer om hva BTI er