Ramstadslottet naturreservat

Ramstadslottet naturreservat er på 2,1 km2. Det omfatter blant annet Østmarkas høyest punkt, nemlig Barlindåsen på 398 m.o.h. Området ble vernet i 2001. Ramstadslottet er et svært variert skogområde og er relativt uberørt sammenlignet med resten av Østmarka.

Se hvilke regler som gjelder for reservatet her.

Østmarka naturreservat

Østmarka naturreservat er på omtrent 18 km2, ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen. Området ble fredet som reservat i 1990 og utvidet i 2002. 

Se hvilke regler som gjelder for reservatet her.