BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT

Akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

Telefon til barnevernvakten: 64 99 32 70

Du kan også nå oss via politi på telefon 02800 eller Alarmtelefon for barn og unge på 116 111

Åpningstider: Døgnåpen vakt

Besøksadresse:
Romerike politikammer, Jonas Liesgt 20, Lillestrøm

Postadresse:
Barnevernvakten, Romerike Politikammer, Jonas Liesgt 20, 2000 Lillestrøm

Vi yter øyeblikkelig hjelp ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Vold i nære relasjoner
 • Mobbing og vold

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg