Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevernstjenesten (melding)

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Generelt

Ansvar: Enhet for famile og helse

 

Bekymret for et barn eller en ungdom?

Barneverntjenesten kan kontaktes på hverdager  fra kl. 0800 - 1530 via kommunens sentralbord tlf 63 83 50 00.

Alarmtelefon for barn/Barnevernvakten Romerike politidistrikt tlf 116 111.

Barnevernvakten er døgnåpen og tar akutte henvendelser etter kl. 1500 på hverdager, og hele helgen.

Send en e-post

Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby

Postadresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby

 

 

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Lover

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Forvaltningsloven
Barnevernloven
Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Annen informasjon

Bekymret for et barn - dette gjør du.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 11:38