Hvem kan få tilbudet?

Barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.

Hvordan får jeg tilbudet?

Barn fra 0–5 år får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet tilbud om vaksiner på skolene.

Se oversikt over når de ulike vaksinene tilbys.