20. november er det 30 år siden FNs generalforsamling vedtok ”FNs konvensjon om Barnets Rettigheter”, som også kalles barnekonvensjonen.

 

Hver dag berøres barn i Norge av avgjørelser som foretas direkte eller indirekte. Barn er pårørende, barn er i skole, barn påvirkes av beslutningene i kommunale planer, barn vokser opp i familier med dårlig økonomi, barn mobbes, barn flykter fra forfølgelse og barn leker, skriver Fylkesmannen på sinden nettsider.

 

I Rælingen bruker vi barnekonvensjonen i hverdagen i skoler og barnehager og  også i administrative saker og vedtak som omhandler barn.

Les mer  Fylkesmannen i Oslo og Viken (fylkesmannens nettsider)