Følgende informasjon er sendt til foresatte i barnehagene: Fra og med mandag 8/6 vil de kommunale barnehagene utvide åpningstiden. Dette er en konsekvens av ny revidert veileder for smittevern fra Folkehelseinstituttet. Slik situasjonen er nå, men så lite smitte og smittespredning i landet, er det vurdert forsvarlig å justere ned på smitteverntiltakene. Endringene i veilederen går i hovedsak på avstand mellom barna og størrelsen på gruppene de kan være i. Fortsatt er det svært viktig at ingen som er syke kommer i barnehagen. Fra mandag er åpningstiden i de kommunale barnehagene 07.30-16.30. Denne åpningstiden vil vare til og med 14.08.20, med forbehold om endringer i føringene fra nasjonale myndigheter. For informasjon om åpningstider i private barnehager henviser vi til barnehagenes egne hjemmesider.