Dette foregår blant annet ved at elevene foretar:

  • jevnlige møter
  • valg av styre
  • samtale med ordføreren
  • fremmer forslag på tiltak
  • fordeler midler

BUK består av 3 representanter fra hver skole.