Myrdammen
Myrdammen ligger i Østmarka ved Nordby og ble sikret som statlig friluftslivsområde i 1973. Området blir brukt til bading og som rekreasjonsområde, som utgangspunkt for turer til fots eller på ski i skogen, samt fiske i vannet. Det er lagt ned mye arbeid i tilretteleggingen av området, noe som blant annet innebærer tilrettelagte turveier, toaletter, badebrygge, stupebrett, plaskedam, sandvolleybane, frisbeegolf og utleiehytte. Tellinger viser at Myrdammen har ca. 100 000 besøkende i året.

Toalettanlegget ved badeplassen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca. 15. mai til ca. 1. oktober. Det er sommerledning tilknyttet anlegget, så vannet kan fryse ved nattefrost. Toalettet ved Myrdammenhytta er åpent for alle brukere i sommerhalvåret, men kun tilgjengelig for leietagere av Myrdammenhytta i vinterhalvåret. Toalettene rengjøres hver dag i sommerhalvåret. På det meste plukkes det 25 søppelsekker med avfall på Myrdammen daglig, i tillegg til vedlikehold av badeplassen og klipping av grøntområdene. Stupebrett og markering av grunne settes ut når badesesongen starter og tas inn på høsten. Det tas jevnlig vannprøver og badetemperaturen måles daglig og legges ut på kommunens hjemmesider. Hunder skal holdes i bånd og eventuell bading av hunder skal skje med god avstand fra tilrettelagte sandstrender. Telting, camping eller lignende ved badeplassen er ikke tillatt, dette fremgår av politivedtektene.

Åmotdammen
Åmotdammen ligger nord i kommunen på grensen til Lørenskog, med innfart fra Sandbekken. Området ble statlig sikret som friluftslivsområde i 1982, og ble i 2014 oppgradert med nye toaletter. Veien opp fra Sandbekken ble også oppgradert høsten 2014 med tilhørende veilys og det ble gjennomført en offisiell nyåpning av området som friluftslivsområde.

Toalettanlegg på Åmotdammen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca 15. mai til ca. 1. oktober. Det er sommerledning tilknyttet anlegget, så vannet kan fryse ved nattefrost. Toalettene rengjøres hver arbeidsdag i sommerhalvåret, sammen med tømming av avfallsbeholdere og vedlikehold av badeplass. Det er inngått et uformelt samarbeid med Lørenskog kommune, som vedlikeholder bryggeanlegget på Åmotdammen. Drift og vedlikehold av det nye anlegget ved Åmotdammen trådde i kraft for fullt våren 2015, og de siste større oppgraderingene i denne omgang ble ferdigstilt sommeren 2015. Hunder skal holdes i bånd og eventuell bading av hunder skal skje med god avstand fra tilrettelagte sandstrender. Telting, camping eller lignende ved badeplassen er ikke tillatt, dette fremgår av politivedtektene.

Torva
Torva er et parkområde langs Nitelva som ble sikret som statlig friluftslivsområde i 1973. På området er det et stort gressområde, sandvolleyballbane, brygge og tursti. Toalettanlegg leies inn og driftes fra mai til september. Avfallsbeholdere tømmes etter behov. Torva er et viktig område med tilknytning til Nitelva og området er svært tilgjengelig. Øvre Rælingen vel klipper gressfeltene, og plukker avfall etter behov. Det har blitt gjennomført oppgraderinger av anlegget de seneste årene og området er stadig i utvikling. Telting, camping eller lignende i parkområdet er ikke tillatt, dette fremgår av politivedtektene.

Ramstadsjøen
Ramstadsjøen er et flott innsjøområde med stort naturpreg og lav tilretteleggingsprofil. Området ble sikret som statlig friluftslivsområde i 1982. Ramstadsjøen er et flott turmål både for folk som vil bade og de som bare er ute etter en gåtur i flotte omgivelser. På vinteren legges det skiløype over Ramstadsjøen om isen er tykk nok. Brudalsvegen tar deg fra Marikollen til Ramstadsjøen. Dette er en svært viktig forsyningsvei for stiene og løypene som går videre inn i Marka. Ramstadsjøen har rykte på seg for å være et av Østmarkas beste fiskevann. I mai 2019 var det åpning av DNT Huldreheim, mer informasjon om den hytta kan du lese her.