Dette fremkommer i paragraf 6 i hundeloven. Les mer i lov om hundehold (Hundeloven) (lovdata.no)

Vi minner samtidig om at folk som ferdes i skog og mark rydder opp etter seg og at hundeposer ikke skal kastes i naturen.