Ravinen kultur- og familiesenter skal bli et nytt kommunalt bygg i nye Fjerdingby sentrum og samle kommunale tjenester innen kultur og helse. Det skal huse bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb, helsestasjon og helsetjenester. 

I nye Fjerdingby sentrum skal det også etableres et bygg med REMA 1000 butikk, lokaler til småhandel og leiligheter. Det er inngått intensjonsavtale med Garcon kafe i mars i år om kafe.  Mellom disse to byggene vil det bli et torg. Det nye sentrumsområdet knyttes sammen med Marikollen idrettspark,  et nytt nærmiljøanlegg på Marikollen og en ny Fjerdingby skole med idrettshall. Kombinert med eksisterende offentlige bygg i området, som rådhuset, og utbygging av et stort antall flere boliger, vil området videreutvikles til å bli en aktiv og attraktiv møteplass for nye og eksisterende innbyggere.

Kontakt: Avdelingsleder byggeprosjekter Rælingen kommune, e-post: Per Hellevik Carlsson, Mobil: 993 74 960

 

Avtaleinngåelse Ravinen kultur- og familiesenter

Bilde: (fra venstre) Administrerende direktør Øystein Nordal i Backe Romerike og Avdelingsleder byggeprosjekter Rælingen kommune, Per Hellevik Carlsson.

Avtaleinngåelse Ravinen kultur- og familiesenter Rælingen kommune og Backe Romerike

 

Mer om Fjerdingby sentrum

Bygg- og anleggsprosjekter i Rælingen kommune