Gjenvinningsstasjon er åpen med stor pågang og timer med kø. 

Se når ditt avfall hentes når det er høytider (roaf.no)

Slik kan du bidra best mulig for ROAFs avfallshåndtering:

  • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
  • Sørg for at alt matavfall kastes i grønn pose
  • Avfallsposene må knytes ekstra godt
  • Sørger for at lokket på beholderen kan lukkes helt
  • Ikke plasser avfall ved siden av beholder
  • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar vei og med håndtaket ut
  • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

Du kan du se mer om hvordan du kan bidra for å opprettholde ROAFs avfallshåndtering i koronasituasjone på ROAFs hjemmesider. 

  • Stengte eller redusert åpingstider på gjenvinningsstasjoner er ettiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling og bidra til redusert spredning av viruset.

ROAF som samfunnskritisk funksjon, vurderer sine beredskapstiltak og kommuniserer fortløpende ved endringer. 

Følg med på ROAFs nettsider.