Kontaktinformasjon

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg tar imot besøkende kun etter avtale.

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 80 20 96 (kl. 09:00-14:00, mandag - fredag)

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no (sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post)

Besøksadresse: Dovrebygget, inngang A, 2. etasje, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby.

Postadresse: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, Pb. 100, 2025 Fjerdingby

Du kan også levere post i postkassen utenfor inngang A, Dovrebygget.

 
 
 

Avdelingsleder: Grethe Utgaard
Telefon: 986 46 284

Du er velkommen til å komme innom for råd og veiledning rundt fremskaffelse av bolig -  onsdager, fra kl. 1200 - 1300.

Ta kontakt med oss i boligteamet på mobil: Linda: 948 31 938, Chi Wan: 940 10 315, Bodil: 404 02 471, Birte: 481 67 515.

 

 

 

Hva gjør vi

Avdelingen drifter og saksbehandler følgende tjenester:

Støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn samt saksbehandler søknader om individuell plan, koordinator, bo- og miljøarbeidertjenester samt helsetjenester til utviklingshemmede, dagtilbud ved Rælingen aktivitetssenter til utviklingshemmede og avlastning i kommunal bolig.

Avdelingen saksbehandler følgende tjenester:

Saksbehandler søknader om opphold i institusjon, kommunal utleiebolig med- og uten tjenester samt heldøgnbemannet omsorgsbolig, hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm, dagsenter, middagslevering, psykisk helsetjeneste, ambulerende psykisk helsetjeneste, bo-oppfølgertjeneste og rustjeneste/avhengighetstjeneste.

Hvem er vi

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med konsulenter som har ulik utdanningsbakgrunn: Sykepleiere, sosionomer, fysioterapeut og vernepleier.