Avslutninger mot innkjøringer vil bli tatt fortløpende. Asfalteringen er en del av istandsetting av veier etter fiberarbeid. 

I arbeidsperioden vil det være begrenset fremkommelighet, og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Har du spørsmål? Send oss en e-post