Disse veiene skal få et nytt lag med asfalt:

Aamodt alleen ca. 700 m.

Sundenga fra FV120 og ned Kvennhusvegen ca. 800 m.

Per Oppegaardsveg halv kjøre bane fra fartshump ved Løvenstad ned til bussholdeplass ved runkjøring. 100 m.

Løkkevegen og Furustien ca. 700 m.

Vi regner med at dette arbeidet er ferdig i løpet av uke 21.

Det vil være dirigering av trafikk på alle steder. Det vil også være begrenset fremkommelighet akkurat rundt maskinene.

Les mer: Rælingen kommune bruker NNC Green Asphalt  (NCC Green Asphalt®)