Trafikkbelastning, tele og vann fører til skader, sprekker og hull på de kommunale veiene. Kommunalteknikk har ansvar for å utbedre dette. Du kan melde i fra om hull i veien og andre ting på http://www.veienmin.no/