Arbeidsgiver- organisasjons- og ledelsesplattformen (AOLP) danner grunnlag for hvordan Rælingen kommune skal organisere, styre og lede sin virksomhet, og på hvilket grunnlag arbeidsgiverrollen skal utøves. Dokumentet fastsetter hovedmål for arbeidsgiverpolitikken og gir prinsipielle føringer for hvilken organisasjon kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utvikle. AOLP ble vedtatt av kommunestyret 21. mars 2018.

Arbeidsgiver- organisasjons- og ledelsesplattformen (AOLP)