Det har i sommer blitt gjennomført hogst. Dette har blant annet ført til en del dype spor i skogbunnen. Det er beklagelig, men dette vil bedres i takt med at tilførselsløypa til Marikollen anlegges. En del av den merkede turstien til Bjønnåsen har blitt påvirket av arbeidet, men kommunen vil i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og RØX merke opp nye stier slik at det blir mulig å komme seg til Bjønnåsen på en god måte.

- Rælingen kommune har som en av sine målsetninger å tilrettelegge for at innbyggerne skal komme seg ut og være aktiv i sitt nærmiljø. Vi håper området vil fremstå som et fint turområde når arbeidet der er ferdig, selv om det ser litt røft ut nå i forbindelse med hogst og anleggsarbeid, sier avdelingsleder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Jørgen Joramo.

Relaterte artikler:

Tømmerdrift i tursti til Bjønnåsen

Vi jobber for bedre tilgang til marka

Les mer: Hovedplan for friluftsområder og idrettsanlegg

Bjønnåsen (markadatabasen.no)

Friluftsliv (Kultur og fritid)

Bildet: Marikollen idrettsanlegg mai 2016.