Før det settes i gang graving eller annet arbeid i kommunal vei eller gate som er åpen for allminnelig ferdsel og driftes av Rælingen kommune, må det søkes om dette. Reglene gjelder også på kommunale grøntområder, friområder, parker og nærmiljøområder. Se kommunens gravenorm for retningslinjer.

Søknad om gravetillatelse og arbeidstillatelse sendes inn elektronisk via denne lenken: https://gravemelding.no/.

Se også priser/gebyrer .

På riks- og fylkesvei må det søkes om tillatelse fra Statens vegvesen. På private veier må det innhentes tillatelse fra veieier.