Uke 23 startet en del forberedende arbeid i Tomtervegen. Det nye fortauet langs Tomtervegen skal anlegges av Brede Stensrud AS i samarbeid med utbygger ved Berget 2. I arbeidsperioden vil det være begrenset fremkommelighet i Tomtervegen og omkjøring via Nordbyvegen. Det vil bli lysregulert på en del av Nordbyvegen. Omkjøring vil bli skiltet. Ømkjøring vil gjelde på hverdager fra kl 07:00 - 16:00. Følg med på skilting.

Det vil bli lagt ny asfalt på hele Tomtervegen og på det nye fortauet når arbeidet ferdigstilles. Det blir også satt opp nytt veilys.

I ukene 28, 29 og 30 vil det være ferieavvikling og omkjøringsveien vil være stengt og Tomtervegen kan benyttes som normalt.