Prosjektet er forankret i kommunedelplan klima og energi, både i forhold til tiltak om «utfasing av oljefyranlegg» men også gjeldende «nærvarme for Fjerdingby». På sikt knyttes formålsbygg, boliger og butikker opp mot anlegget, slik at en fornybar oppvarming i samsvar med byggtekniske forskrifter ivaretas.

En responstest utført av Futurum Energi as viste at forholdene for varmeproduksjon i Marikollen er kurante. Brønnparken skal plasseres på baksiden av Marikollen Ungdomsskole. Etter deltakelse i utlyst konkurranse for leveranse av komplett brønnpark er det firmaet Båsum Boring AS som vil være leverandør for prosjektet, og starter opp med arbeider i uke 24.