Oppsummering av smittetilfeller uke 33:

Det har vært nedgang i smittetilfeller, og vi har faktisk kun hatt syv nye covid-19 tilfeller siste uke. For de siste 14 dagene blir da insidensen 190/100.000. Vi har testet tilsvarende 2,6 % av befolkningen. Andelen positive er 1,6.

Aldersfordeling

Absolutte tall

 • 0–5år: 1
 • 6–12år: 0
 • 13–19år: 0
 • 20–29år: 4
 • 30–60år: 2
 • Over 60år: 0

Smittekilde

Absolutte tall

 • Innreise: 2
 • Husstand: 2
 • Jobb: 0
 • Fritid/sosialt: 0
 • Ukjent: 3

Vaksinasjon

Alle i vaksinasjonsprogrammet har blitt tilbudt 1. dose koronavaksine. Det er stort sett 2. dose vaksinering forrige uke, slik at det er ingen særlig ending i andel som har mottatt 1.dose. Vi anbefaler alle som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, om å snarest mulig bestille seg time. Nå tilbyr vi også ungdom mellom 16 og 18 år vaksine.

Vurdering

Vi har god oversikt over situasjonen, størstedelen av befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom (1. dose vaksinasjon) og vi har tilstrekkelig kapasitet til smittesporing. Kommunen er på risikonivå 2. Det er ikke grunn til å lokale tiltak, annet enn ordinært smittesporing.

Innbyggere i risikogruppen, som ikke har vaksinert seg, vil være utsatt for smitte og sykdom. Vi oppfordrer disse til å bestille seg time for vaksinering.

 

Insidenstall de siste fem ukene

Uke 29: 11/100.00/14 dager

Uke 30: 26/100.00/14 dager

Uke 31: 85/100.00/14 dager

Uke 32: 212/100.00/14 dager

Uke 33: 190/100.00/14 dager