Oppsummering av smittetilfeller uke 32:

Kraftig stigning i smitte den siste uka. 29 nye covid-19-tilfeller. For de siste 14 dagene blir da insidensen 212/100.000. Per nå har vi høyeste insidens i Viken fylke, men ligger bak de nordøstlige bydelene i Oslo. Vi tester tilsvarende 2% av befolkningen. Andelen positive er 7,5.

Aldersfordeling

 • 0–5 år: 4 %
 • 6–12 år: 12 %
 • 13–19 år: 32 %
 • 20–29 år: 23 %
 • 30–60 år: 27 %
 • Over 60 år: 2 %

Smittekilde

 • Innreise: 37,5 %
 • Husstand: 40 %
 • Jobb: 5 %
 • Fritid/sosialt: 7,5 %
 • Ukjent: 10 %

Smittesporing

Fortsatt god TISK-kapasitet (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Vurdering

Siden vi har god oversikt over situasjonen, lite fri smitte (ukjent smittekilde), befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom (1.dose vaksinasjon) og vi har tilstrekkelig TISK-kapasitet, så er det ikke grunn til å lokale tiltak. Skolene og barnehagene kan starte opp på grønt nivå. Selv med mye smitte, vil sykdomsbelastningen være lav, siden vi har en høy grad av vaksinasjon i befolkningen. Innbyggere i risikogruppen, som ikke har valgt å vaksinere seg, vil derimot i økende grad være utsatt for smitte og sykdom. 
 

Insidenstall de siste fem ukene

Uke 27: 58/100.000/14 dager

Uke 28: 69/100.00/14 dager

Uke 29: 11/100.00/14 dager

Uke 30: 26/100.00/14 dager

Uke 31: 85/100.00/14 dager

Uke 32: 212/100.00/14 dager