Oppsummering av smittetilfeller uke 29:

Ingen nye tilfeller siste uke. Dette gir en 14 dagers insidens på 11/100.000. Det ble testet tilsvarende 1,7% av kommunens befolkning.

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 1-2. Kommunen fortsetter å følge nasjonal gjenåpningsplan, - ikke behov for lokale tiltak.

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 25 – 0/100.000/14 dager

Uke 26 – 5/100.000/14 dager

Uke 27 - 58/100.000/14 dager

Uke 28 - 69/100.00/14 dager

Uke 29 - 11/100.00/14 dager