Oppsummering av smittetilfeller uke 28:

2 nye tilfeller siste uke. Dette gir en 14 dagers insidens på 69/100.000. Ingen utbrudd. Ingen ukjent smittekilde denne uka. Testingen har gradvis falt noe: uke 27 ble tilsvarende 2,1% av befolkningen testet og uke 28 ble tilsvarende 1,5 % av befolkningen testet. Andelen positive er lav: for uke 27 var 1,9 % positive av de som ble testet, og for uke 28 var andelen 0,7 %. Barnehager og skoler/SFO er på "lysegult" nivå (grønt nivå fra 1. august).

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 2. Kommunen fortsetter å følge nasjonal gjenåpningsplan, - ikke behov for lokale tiltak.

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 24 – 26,5/100.000/14 dager

Uke 25 – 0/100.000/14 dager

Uke 26 – 5/100.000/14 dager

Uke 27 - 58/100.000/14 dager

Uke 28 - 69/100.00/14 dager

 

Vi vil igjen minner om de vanlige smittevernanbefalingene:

- Ha lav terskel for testing! Her finner du lenke til alt om koronavirus, testing – smitte, regler og vaksinering

- Begrens sosial kontakt til familie og kohort

- Sørg for god håndhygiene

- Hold avstand