Oppsummering av smittetilfeller uke 27:

10 nye tilfeller siste uke. Dette gir en 14 dagers insidens på 58/100.000. Ingen utbrudd. 40% ukjent smittekilde (obs små tall) Det er grei kapasitet på TISK, men rapporteres om krevende smitteoppsporinger. Vanskelig å få gode opplysninger fra en del av de smittede. Svært krevende å finne riktig nivå på smitteoppsporingene (for både smittesporerne og befolkningen). Barnehager og skoler/SFO er på "lysegult" nivå (grønt nivå fra 1. august).

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 2. Kommunen fortsetter å følge nasjonal gjenåpningsplan, - ikke behov for lokale tiltak.

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 23 – 58/100.000/14 dager

Uke 24 – 26,5/100.000/14 dager

Uke 25 – 0/100.000/14 dager

Uke 26 – 5/100.000/14 dager

Uke 27 - 58/100.000/14 dager