Oppsummering av smittetilfeller uke 26:

1 nytt tilfelle siste uke. Ukjent smittekilde – tilfeldig oppdaget – kan være gammel infeksjon. Dette gir en 14 dagers insidens på 5/100.000. Vi har testet tilsvarende 2,2 % av kommunens innbyggertall. Det er god kapasitet på TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). Barnehager og skoler/SFO er på «lysegult» nivå (grønt nivå fra 1. august).

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 1. Kommunen fortsetter å følge nasjonal gjenåpningsplan, - ikke behov for lokale tiltak.

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 22 – 58/100.000/14 dager

Uke 23 – 58/100.000/14 dager

Uke 24 – 26,5/100.000/14 dager

Uke 25 – 0/100.000/14 dager

Uke 26 – 5/100.000/14 dager