Oppsummering av smittetilfeller uke 25:

Ingen nye tilfeller siste to uker. Dette gir en 14 dagers insidens på 0/100.000. Vi har testet tilsvarende 2,1% av kommunens innbyggertall. Det er god kapasitet på TISK. Barnehager og skoler/SFO er på "lysegult" nivå (grønt nivå fra 1. august). 

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 1. Kommunen fortsetter å følge nasjonal gjenåpningsplan, - ikke behov for lokale tiltak. 
 

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 21 48/100000/14 dager

Uke 22 58/100000/14 dager

Uke 23 58/100000/14 dager

Uke 24 26,5/100000/14 dager

Uke 25 0/100000/14 dager