Oppsummering av smittetilfeller uke 24:

Ingen nye tilfeller sist uke. Dette gir en 14 dagers insidens på 26,5/100.000. Vi har testet tilsvarende 2,5% av kommunens innbyggertall. Det er god kapasitet på TISK. Barnehager og skoler/SFO er på gult nivå. 

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 1. Kommunen fortsetter å følge nasjonal gjenåpningsplan. Barnehager og skoler/SFO går til grønt nivå fra 2. august. Allerede nå innføres større fleksibiltet, tilsvarende grønt nivå allerede nå.
 

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 20 80/100000/14 dager 

Uke 21 48/100000/14 dager

Uke 22 58/100000/14 dager

Uke 23 58/100000/14 dager

Uke 24 26,5/100000/14 dager