Oppsummering av smittetilfeller uke 23:

Kun 5 nye tilfeller sist uke. Dette gir en 14. dagers insidens på 58/100.000. Vi har testet tilsvarende 2,9 % av innbyggertallet. Andelen positive av de som er testet er 1,2 %.

Smittekilde:

3 smittet i egen husstand, 2 smittet på russefeiring. Ingen med ukjent smittekilde. Alle aldersgrupper representert, bortsett fra de eldre (vaksinerte). Ingen utbrudd i vår kommune. Det er god kapasitet på TISK (testing-isolering-smittesporing-karantene). Barnehager, grunnskoler og videregående skoler er på gult nivå. 

Vurdering:

Kommunen er i risikonivå 2. Smittetallene holder seg på et lavt nivå. Det vurderes som forsvarlig å fortsette å følge den nasjonale gjenåpningsplanen.

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke 19 122/100000/14 dager

Uke 20 80/100000/14 dager 

Uke 21 48/100000/14 dager

Uke 22 58/100000/14 dager

Uke 23 58/100000/14 dager