Oppsummering av smittetilfeller uke 22:

Det var kun 6 nye tilfeller av covid-19 i Rælingen i uke 22 (5 i uke 21, 4 i uke 20). Dette gir en 14. dagers insidens på 58/100.000. Vi har testet tilsvarende 3,1% av innbyggertallet. Andelen positive av de som er testet er 0,9%.

Smittekilde:

1 ukjent smittekilde, 1 smittet på skole, 1 sosial sammenkomst og 3 egen husstand. Alle aldersgrupper representert, bortsett fra de eldre (vaksinerte).
Ingen utbrudd i vår kommune. 1 smittetilfelle i Petrine barnehage.

Vurdering:

Kommunen er i risikonivå 2. Lite smitte, og god kapasitet på TISK-arbeidet. Klar for videre åpning av samfunnet.

 

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke17 180/100000/14 dager

Uke 18 143/100000/14 dager

Uke 19 122/100000/14 dager

Uke 20 80/100000/14 dager 

Uke 21 48/100000/14 dager

Uke 22 58/100000/14 dager