Hvorfor er ikke tallene for smittede på kommunens nettsider de samme som i avisene?

Vi oppdaterer for tiden ikke smittetallene til faste tidspunkt, men vil vurdere å gjøre det igjen om det blir økt smitte i befolkningen. (Oppdatert 11.06.2020)

Se smittetall og aktuell informasjon om koroanvirus testing og mer.  

Avvik mellom våre tall og f.or eksempel avisen VG er knyttet til folkeregistrert bostedsadresse er en annen årsak.. Et eksempel  er at  en student som er folkeregistrert i Rælingen, men bor i Trondheim kan bli registrert som smittet i Rælingen hos VG, mens vi ikke tar dette tilfellet med i våre tall, siden vedkommende bor og følges opp av helsevesenet i Trondheim. Tilsvarende kan vi ha med tilfeller som følges opp i Rælingen, men som har folkeregistrert adresse i en annen kommune. Det vil derfor være avvik mellom våre tall og tallene til for eksempel VG.

 

Det første smittetilfellet i Rælingen ble registrert 11. mars og  kunne spores tilbake til Østerrike. De neste registrerte smittetilfeller ble sporet tilbake til Østerrike (totalt 4 personer) og Italia (totalt 2 personer). Siden 22. mars er tilfellene som er registrert uten kjent opphav. Vi oppdaterer derfor kun med antall smittede og antall friskmeldte. Se hvilke grupper som testes her (fhi.no)  Har du mistanke om at du er smittet, kan du registrere deg her (helsenorge.no)

Det ventes at mange vil bli smittet av viruset. Kommunens helse- og omsorgstjenester planlegger for at det blir økende behov for tjenester, spesielt gjelder det heldøgns omsorg og legevakt. I Norge er vi så heldige at vi har en kompetent og velfungerende helsetjeneste i kommunene. Når det blir stor etterspørsel etter sykehustjenester så øker samarbeidet med kommunene og alle med behov skal bli godt ivaretatt, om det er på sykehuset, på Løvenstadtunet, på Fjerdingby Helsetun, hos fastlegen eller på nedre Romerike legevakt.

Her finner du mer informasjon: Informasjon om koronasmitte (Rælingen kommunes hjemmesider)

Det første tilfellet av covid 19 i Rælingen (11. mars 2020)

Covid19-dødsfall (09.06.2020)

Smitte i barnehage - Østre Strøm FUS (19.06.2020)

Mailand vgs.: Informasjon om testing og oppfølging for elever som bor i Rælingen (18.06.2020)

Mer om koroanvirus, våre tjenester, testing og mer