Oppsummering smittetilfeller uke 19:

Det var 11 nye tilfeller av covid19 i Rælingen i uke 19. (12 i uke 18 og 15 i uke 17)

Dette gir en 14. dagers insidens på 122/100.000. Det er tatt 475 tester (tilsvarer 2,6 % av innbyggertallet). Andelen positive er 2,4 %.

De aller fleste blir fortsatt smittet i hjemmet eller i sosiale sammenkomster.

 

Vurdering:

Nedgangen i nye smittetilfeller har flatet ut de siste to ukene. Kommunen er på risikonivå 3. Det er god kapasitet på TISK. Risiko for nye utbrudd er tilstede, men det er sannsynlig at disse effektivt kan slås ned med utvidet TISK.

 

Insidenstall de siste tre ukene:

Uke17 180/100000/14 dager

Uke 18 143/100000/14 dager

Uke 19 122/100000/14 dager

 

Det viktigste hver og en av oss kan gjøre er:

-Hold deg hjemme og test deg dersom du får symptomer på covid-19

-Ha færrest mulig nærkontakter

-Vask eller sprit hendene ofte