I Rælingen barneverntjeneste er vi 20 ansatte som jobber for barn og unge i kommunen.

Vi er delt i inn et barneteam og et ungdomsteam.

De ansatte i barnevertjenesten har en grunnutdanning (bachlor-grad) enten som barnevernspedagog eller sosionom.
Flere av våre ansatte har videreutdanning i familieterapi. I tillegg er flere av våre ansatte sertifiserte ICDP-veiledere.
 

Barneverntjenesten er underlagt enheten Familie og helse.
Enhetsleder Familie og helse : Brynhild Belsom
Mail: brynhild.belsom@ralingen.kommune.no