Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alternativ til vold

Beskrivelse

Rælingen kommune har fra 01.09.2014 en avtale med Alternativ til vold på Nedre Romerike (ATV), som gjør at innbyggere i kommunen som utøver vold i nære relasjoner kan kontakte ATV for å få et behandlingstilbud. For utfyllende informasjon om tilbudet ATV gir på Nedre Romerike klikk på lenken Alternativ til vold Nedre Romerike

Målgruppe

ATV Nedre Romerike fokuserer primært på behandlingstilbud til menn og kvinner over 18 år, som utøver vold i nære relasjoner, og har bosted i en av kommunene på Nedre Romerike. ATV Nedre Romerike holder til på torvet i Lillestrøm sentrum.

Dersom din partner går i behandling ved ATV Nedre Romerike kan du få rådgivning, eller et begrenset behandlingstilbud. Du vil bli invitert til en informasjonssamtale, der du får vite litt om hva behandling av volds- og aggresjonsproblemer ved ATV innebærer. Samtalen vil også berøre spørsmål angående din egen og eventuelle barns situasjon, i tillegg til dine behov for videre rådgivning og behandling.

Behandling 

ATV tilbyr individuelle samtaler og behandling i grupper etter behov. All behandling er poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret  for samtaler om lag en gang i uken. Gruppene består av rundt seks deltakere og ledes av to terapeuter. Gruppene møtes ukentlig og varer halvannen time.

Egenandel for individuelle samtaler er kr 300,- og kr 2200,- pr halvår for gruppebehandling. Man ikke bruke frikort hos ATV, men det er egne bestemmelser for fritak fra egenandel.

Kriterier/vilkår

Hvordan kommer du i kontakt med Alternativ til vold? 

ATV tilbyr et spesialisert lavterskeltilbud. Det betyr at man ikke trenger henvisning, men de tar også imot henvisninger fra leger, barnevern, familievernkontor og andre instanser. En kan ringe og gjøre en avtale , eventuelt sende en søknad/henvisning per post (ikke e-post). Deres kjernearbeidstid er mellom klokken 09:00-15:00.

Hva skjer videre?
Før oppstart av behandling vil en henvendelse vurderes ved et inntaksmøte, som holdes en gang i uken. Du vil deretter bli kontaktet for å avtale en første samtale.

Den første samtalen er en gjensidig avklaringssamtale, der du får informasjon om ATV Nedre Romerike, og de ber om generelle opplysninger. De neste 3-4 samtalene er kartleggingssamtaler, der de kartlegger hva du ønsker hjelp til.


 

Vedlegg

Tilknytning til Alternativ til vold er et tiltak i Plan mot vold i nære relasjoner.

Tjenesten oppdatert: 24.09.2014 12:27