Rælingen kommune er grunneier i alpinanlegget i Marikollen, mens Rælingen Skiklubb eier og drifter anlegget. Alpinanlegget har to heiser og et skibånd- Det er flere nedfarter og området er i stadig utvikling. Det planlegges å utvide til fire nedfarter, i tillegg til et område for randonée og trasé for skicross. I denne sammenheng er det også planlagt en ny heis til toppen av de kommende traséene.

Det er tilrettelagt for snøproduksjon i dagens anlegg, og det videreføres i utbyggingen av alle deler. Slik vil hele anlegget på sikt kunne snølegges med kunstsnø.

Alpinanlegget i Marikollen skal være et sted for hele familien. Det er derfor etablert et større område for familier med akebakke, båndheis og grillplasser.

Skiklubben har også ansvar for hoppbakkene. Den gamle K88-bakken ble revet i 2018, men erstattes av mindre rekrutteringshoppbakker. Disse er henholdsvis K10 og K19,5 meter. Hoppbakkene bygges for å kunne brukes hele året. 

Rekrutteringshoppbakkene er åpnet (17.03.2021)

Informasjon om åpningstider, priser og tilbud finnes på skiklubbens sider:

"Naturens familieland" (Marikollen.no) (alpin)

Marikollen skisenters facebook side.

Rælingen skiklubbs nettsider 

 

Informasjon om pågående anleggsarbeider og sikkerhet:

Rælingen skiklubb bygger ut skisenteret. Utvidelsen av antall nedfarter gjennomføres av Feiring Miljø AS, som har etablert et massemottak på området. Innkjøring av masser forventes å pågå gjennom 2022. Parallelt med, og i etterkant av, etablering av nye nedfarter gjennomfører Rælingen skiklubb prosjekter knyttet til snøproduksjonsanlegg, lys og nye heiser. Hele skiparken ventes å være ferdigstilt i 2024. 

Innkjøring av masser pågår mandag - fredag kl 07:00 - 19:00 hele året. Anlegget er i denne perioden stengt for f.eks. tugåring. Det er periodevis mye trafikk i området og store maskiner i sving. Vi ber derfor om at publikum ikke ferdes i anlegget når arbeider pågår.

Under følger svar på ofte stilte spørsmål:

Hvordan blir sikkerheten ivaretatt i anlegget?

Feiring Miljø som tar imot massene i Marikollen er en stor aktør med strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Det utføres vernerunder som avdekker eventuelle mangler, og når det skjer utløser det tiltak. En slik mangel som har blitt utbedret er skiltingen og det er nå satt opp skilt med adgang forbudt i arbeidstiden. De som jobber i anleggsområdet opplyser også folk om ferdselsbegrensningene når det er aktuelt. Det blir også benyttet avsperringer og sperremateriell der det er aktuelt, f.eks ved grøfter, rørlegging og lignende.

Etter ny skilting og informasjon i og rundt anlegget er ferdsel i området i mindre grad en utfordring enn tidligere, og folk finner gjerne andre områder å ferdes utenfor selve anleggsområdet.

 

Hvordan sikrer man seg mot ras og utglidning?

Det er gjort geotekniske vurderinger i området, og fyllmassene i Marikollen skipark legges på fjellgrunn og morenemasser. I tillegg er fokuset på håndtering av overvann og stadig utjevning av masser med på å holde risikoen for utglidninger og skred nede. Masser som vurderes som ustabile tas ikke imot i Marikollen, og disse blir styrt til andre mottak der disse massene egner seg bedre.