Tema - Spør mer!
- Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å dirve med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. 
Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer og vise interesse for hverandre. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet, skriver Verdensdagen for psykisk helse (verdensdagen.no
 
Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år  den 10. oktober for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. I Norge brukes dagen til å bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse gjennom lokale markeringer.
 
Arrangementer i Rælingen kommune:
På grunn av smittevern og covid19, blir det ikke noe større arrangement i Rælingen kommune i år, men vi markerer likevel dagen i uke 41: 
 
Mandag 5. oktober: Dovrebygget Ressurssenter i Rælingen kommune i Øvre Rælingsveg 176 inviterer til en liten stand utenfor inngangen til Aktivum Rælingen A/S i Øvre Rælingsveg 176 fra kl. 15.00 - 17.00. 
 
Fredag 9. oktober: Avdeling for psykisk helse og avhengighet i Rælingen kommune inviterer til en liten markering utenfor Rælingen rådhus i Bjørnholthagan 6. Det vil være en stand med informasjon om ulike tilbud, selvhjelpsgrupper og interessegrupper i Rælingen kommune. 
 
Rælingen bibliotekSkrivekurs - om å ta vare på minnene arrangeres i biblioteket i Bjørnholthagan 6  fredag 9. oktober kl. 12-14. Kurset er gratis. Det er begrenset antall plasser og påmelding gjøres via biblioteket. 
 
Hele uken: Avdeling forebyggende helsetjenester markerer dagen på helsestasjonene, skolene og flyktning og inkluderingstjenesten.  
 
 
(Publisert første gang 5.10.2020)