Alkoholpolitisk plan for Rælingen kommune skal angi rammene for behandlingen av saker etter alkoholloven og gi politikere, innbyggere og næringsdrivende oversikt over hva som blir lagt til grunn ved behandling og vedtak i slike saker, slik at det blir forutsigbart for alle parter.

Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger.

 

I planen er det lagt vekt på følgende:

  • Vise kommunens overordnede målsetting med alkoholpolitikken

  • Fremme konkrete tiltak

  • Konkretisere delegeringsbestemmelsene

  • Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse av lover/forskrifter/bestemmelser

  • Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger. 

Gjeldende alkoholpolitiske plan gjelder for inneværende kommunestyreperiode og ble vedtatt 17 juni 2020. Fremtidige rulleringer/fornyelse av planen skal vedtas i hver kommunestyreperiode.

Alkoholpolitisk plan 2020 - 2024 - vedtatt 17.06.2020

Alkoholpolitsk plan 2016 - 2020  - vedtatt 27.04.2016