Alkoholpolitisk plan for Rælingen kommune skal angi rammene for behandlingen av saker etter alkoholloven og gi politikere, innbyggere og næringsdrivende oversikt over hva som blir lagt til grunn ved behandling og vedtak i slike saker, slik at det blir forutsigbart for alle parter.

Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger.

Denne alkoholpolitiske planen gjelder for inneværende kommunestyreperiode og ble vedtatt 27. april 2016. Fremtidige rulleringer/fornyelse av planen skal vedtas i hver kommunestyreperiode.

Alkoholpolitisk plan - se planen (under Planer og samfunn)