Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunens seks barneskoler og to ungdomsskoler har egne nettsider og eget menypunkt for informasjon om skolemiljø: Finn din skole (ralingsskolen.no)

Tilstandsrapport grunnskole 2021 bilde på forsiden

Tilstandsrapport grunnskolen 2021

Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 ble behandlet i kommunestyret 8. september. Bildet av tilstanden i rælingsskolen er basert på et bredt analysegrunnlag. Vi er ikke i mål med alle våre ambisjoner på rælingsskolens og elevenes vegne, men er trygge på at vi har valgt de riktige satsingene og tiltakene for å komme videre i arbeidet.

Her blir det mål

Innskriving av elever i grunnskolen

Har du barn som skal starte i skolen til høsten? Elever som fyller 6 år i 2020 skal begynne i grunnskolen skoleåret 2020/2021. Vedtak om skoleplass sendes alle nybegynnere i Rælingen innen uke 8. I artikkelen finner du mer nyttig informasjon og lenker om skole.

Lærertetthet og formell kompetanse hos lærere i Rælingen

Hver høst rapporterer alle skoler og kommuner inn sine grunndata i Grunnskolens informasjonssystem (GSI), også informasjon om hvordan det står til med lærertetthet og lærernes formelle kompetanse. Forrige rapportering fra oktober 2018 viser at det står bra til i Rælingen kommune. Skoleeier ser også at etter stabile tall over flere år, ble det en markant bedring i 2018.