Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear

Kommunens seks barneskoler og to ungdomsskoler har egne nettsider og eget menypunkt for informasjon om skolemiljø: Finn din skole (ralingsskolen.no)

Her blir det mål

Innskriving av elever i grunnskolen

Har du barn som skal starte i skolen til høsten? Elever som fyller 6 år i 2020 skal begynne i grunnskolen skoleåret 2020/2021. Vedtak om skoleplass sendes alle nybegynnere i Rælingen innen uke 8. I artikkelen finner du mer nyttig informasjon og lenker om skole.

Lærertetthet og formell kompetanse hos lærere i Rælingen

Hver høst rapporterer alle skoler og kommuner inn sine grunndata i Grunnskolens informasjonssystem (GSI), også informasjon om hvordan det står til med lærertetthet og lærernes formelle kompetanse. Forrige rapportering fra oktober 2018 viser at det står bra til i Rælingen kommune. Skoleeier ser også at etter stabile tall over flere år, ble det en markant bedring i 2018.

Eget mobbeombud i Akershus

Fra 1. august er Janne Myrås mobbeombud for barnehager og skoler  for at barna skal ha en trygg og mobbefri hverdag. Både barn og foreldre kan få støtte, råd og veiledning, og Myrås kan også være en samtalepartner i vanskelige saker for å bidra til at de blir løst.