Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear

Barn som pårørende og etterlatte

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være funksjonsnedsettelser. Barn og unge er også pårørende når nære personer dør.

En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten.

 

Tilbud til pårørende

Pårørendesenteret.no er en  landsdekkende nettside for pårørende uavhengig av diagnose eller hvor i landet du bor. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer. Du kan kontakte Pårørendelinjen via chat, mail eller telefon (90 90 48 48) og få individuell sosialfaglig veiledning. De ansatte du møter har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

 

Se film her (youtube).

 

 

Pårørendeskole

Et tilbud til deg som er pårørende til en med demenssykdom

Datoer for høsten 2019 :

November: Onsdag 20. november kl 18.00-20.15

Desember: Torsdag 12. desember kl 18.00-20.15

Datoer for 2020:  

Januar: 09.01.19 kl 18.00-20.15

Februar: 06.02.kl 18.00-20.15 og 27.02 kl 18.00-20.15

Mars: 12.03.kl 18.00-20.15

Pårørendeskole 2019/2020

 

Dagsenter og demensteam inviterer til pårørendeskole til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Du vil treffe andre pårørende som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

                                                             

 

                     

 

 

Pårørendeskolen for høst 2019 og vinter 2020 starter i november og avsluttes i mars (se dato, tid og temaer som blir tatt opp under).

Det legges til rette for gruppesamtaler siste del av hver samling. Her kan man utveksle erfaringer knyttet til kurskveldens tema. Representanter fra demensteamet og dagsenteret vil også være tilstede. Det er frivillig å delta på gruppesamtalene

Vi tilbyr tilsyn av din person med demenssykdom mens kurset avholdes. Vi avtaler individuelt. Gi beskjed om dette når du/dere melder dere på til pårørendeskolen.

Kurset vil bli avholdt på Løvenstadtoppen i 5 etasje, brunt bygg i tilknytning til sykehjemmet, Løvenstadvegen 16. Parkering i p-huset eller på p-plassen utenfor huset. Obs! parkeringslapp kan fås av representant i tiden 17.50-18.00.

Pårørendeskole er gratis.

Det vil bli enkel bevertning.  

Vi ønsker å vite hvor mange som kommer:

Send gjerne påmelding til demensteam@ralingen.kommune.no eller ring/sms på telefon 90711267(demensteam) eller 47670448 (dagsenter),  innen 18.november 2019

Velkommen til pårørendeskole!

 

Tirsdag 19.november kl 18.00-20.00

 • Velkommen til Pårørendeskole og presentasjon av demensteam, dagsenter og

 • «Hva er demenssykdom?» - Grim-Otto Berg Hansen, sykehjemslege i rælingen kommune.

 

Torsdag 12. desember, 18.00-20.00

«Demens og fysisk aktivitet» - Tessa Godager Bremerthun er fysioterapeut i innsatsteamet i Rælingen kommune og hun har erfaring og innsikt i demenssykdom og hvordan vi kan bidra til den kanskje viktigste medisin ;fysisk aktivitet.

 

Torsdag 9. januar, 18.00-20.00

«Vergemål og lovverk knyttet til demenssykdom» v/ Kjersti Tiller, hukommelseskoordinator i Lørenskog, tar oss gjennom disse temaene. Kjersti har god kjennskap til bruk av bl.a framtidsfullmakt og har råd og tips rundt dette.

 

Torsdag 6. februar, 18.00-20.00

«Å være pårørende til en person med demenssykdom» v/ Glenn Due Sørensen, styremedlem i Demensforeningen i Skedsmo og Rælingen.

 

 Torsdag 27. februar, 18.00-20.00

«Ventesorg- en naturlig reaksjon» v/ Randi Hornberg, sykepleier i hjemmesykepleien og jobber med palliasjon. Cathrine Henriksen er spesialsykepleier i palliasjon og jobber på Fjerdingby helsetun.

 

Torsdag 12. mars, 18.00-20.00

«Fra hjemmet til institusjon» v/ Anne- Guro Høye Strøm og Piriya Sanjeevan. Avdelingsledere på Løvenstadtoppen.

Demensteamet i Rælingen kommune

Demensteamet består av erfarent helsepersonell og fungerer som en ressursgruppe innenfor sitt fagfelt og er organisert under hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien i Rælingen. Vi har et nært samarbeid  med dagsenter, sykehjem og fastleger. Henvendelser kan rettes til tjenestekontoret for helse og omsorg, demesnteamets e-post eller tlf. Se kontakinformasjon.

Vi ønsker å bidra til at personer med symptomer på demens blir kartlagt og utredet, slik at diagnose kan stilles og at rett tjenestetilbud kommer på plass. Vi vektlegger bruker og pårørendemedvirkning sterkt. Målsetningen er å legge tilrette for at personer med demens kan bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig .

 

KONTAKTINFORMASJON :

Vi er tilstede på virkedager fra kl. 08-15.30 og treffes på e-post: demensteam@ralingen.kommune.no.

Mobiltlf : 90 71 12 67 (mandag- fredag).

Mobiltlf: 90 76 70 61 (mandag -fredag)

Følg oss på Facebook: Demensteamet i Rælingen

Avdelingsleder kan treffes på e-post: eva.thoresen@ralingen.kommune.no

ev. mobiltelefon. 48167690

Se også kontaktinformasjon til Tjenestekontoret for helse og omsorg:

Telefon: 64 80 20 96 (kl. 0900 -1400 mandag - fredag)

En-reise-i-tiden-1000x288.jpg

SYMPTOMER PÅ DEMENS:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg i hverdagen

HVA KAN VI HJELPE TIL MED ?

 • Observasjon og kartegging. Riktig diagnose er viktig for å kunne gi riktig tilbud.
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Samtale, råd og veiledning
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Individuelle samtaler og oppfølging
 • samtalegrupper for pårørnde og pårørendeskoler
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
 • Losfunksjon til dagaktivitetstilbud på dagsenter og avslastningsopphold der det vurderers som rett tilbud
 • Vi har egen turgruppe og en flott uteplass som er flittig i bruk.

HVORDAN JOBBER VI ?

 • Hjemmebesøk
 • kartlegging av huekommelsesvansker med samtaler, observasjon og tester
 • Utdypende samtaler med pårørende
 • Vurdering av behov for bistand
 • Henvise videre til aktuell instans
 • Samarbeid med fastlege

HVEM KAN TA KONTAKT MED OSS ?

 • Enkeltpersoner, pårørende, du selv og venner kan ta kontakt for en uforpliktende samtale
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten

Les om: Pårørendeskolen