For å kunne gjenoppta aktiviteten skal midlertidig tillegg til leiekontrak signeres og returneres. 

MIDLERTIDIG TILLEGG TIL LEIEKONTRAKT SVØMMEHALL PDF document ODT document

VEDLEGG: SJEKKLISTE RENHOLD SVØMMEHALL PDF document ODT document