Vedlagt følger program og mer informasjon. Seminaret er gratis og finner sted i Fylkestingssalen i Galleri Oslo. Påmeldingsfrist 19. november.

 

Vi håper dette kan være av interesse og at invitasjonen kan spres til aktuelle deltakere. Vi ber spesielt om at invitasjonen deles med landbrukskontoret og kulturavdelingen i kommunen.

 

Vi ønsker alle interesserte velkommen til seminar!

 

Se program her.

 

https://www.akershus.no/kalender/?event_id=21065