Saker til årsmøtet må være innkommet skriftlig til styret v/Susanne Shishegar senest 17. mars 2022.