Årsberetning 2020 er nå ferdig og levert til revisjonen. Her kan du lese om enhetenes utviklingsarbeid i året som har gått, hvordan koronapandemien har påvirket driften, befolkningsutvikling, økonomisk resultat og mye mer. Årsberetningen skal behandles i kommunestyret 16. juni 2021. Les årsberetningen på nett her: https://arsberetning.ralingen.kommune.no/