Rælingen kommune har hatt en fornyelse av ledningsnettet på vann på 2,2 prosent og på avløp 1,9 prosent de siste 5 årene. Vanntapet er redusert fra 40 til 30 prosent i samme periode, og avbrudd i forsyningen er redusert med 70 prosent. På avløpssiden har de redusert fremmedvannstilførslene fra 50 til 40 prosent og omfanget av kloakkstopper er redusert med 60 prosent.

- Vi er stolte over utviklingen vår, sier Henning Colbjørnsen, leder for vann og avløp i Rælingen kommune. - Vi har lenge hatt en bevisst strategi med utskifting av gamle ledninger, og god samhandling med politikerne har vært en viktig årsak til at vi har oppnådd gode resultater.  Vi vil være med på utviklingen og er nysgjerrige på bruk av ny teknologi framover, sier Henning Colbjørnsen.

Norsk Vanns sekretariat har vært jury for prisen. Les hele pressemeldingen her.

 

    Årets bedreVann-kommune 2018 Rælingen kommune                    Pris bedreVann-kommune

 Bilde: Årets bedreVann-kommune Rælingen kommune: Avdelingsleder Henning Colbjørnsen og enhetleder Arve Weng Foto: NRV/NRA.

Har du spørsmål om vann og avløp i Rælingen kommune?
Besøk Rælingen kommunes stand på den Kulturelle markedsdagen på Rælingen bygdetun i Kirkevegen 20 (ved Rælingen kirke), søndag 8. september kl. 12-16.