Pårørendetelefonen 800 40 567 er et anonymt lavterskeltilbud til den som er berørt av andres rusbruk. Ring til oss om du har konkrete spørsmål, eller bare trenger noen å snakke med. Hos oss møter du andre som selv er pårørende.