Den siste uka har det vært forbud mot å organisere og delta på idretts- og kulturaktiviteter for barn og voksne. Dette forbudet oppheves med virkning fra mandag 15. februar.

Antallet tilfeller av Covid-19 er fortsatt høyt i Rælingen, og det er i alt påvist 47 nye tilfeller den siste uka. Mange av disse tilfellene er knyttet til personer som allerede var i karantene, og derfor forventet. Det er allikevel viktig at man er klar over at det fortsatt er mye smitte i Rælingen, og det er svært viktig at alle rælinger er ekstra nøye med å følge de generelle smittevernrådene som gjelder.

Hold avstand – vask og sprit hendene – hold deg hjemme og test deg hvis du får symptomer på Covid-19.

Mer om koronavirus - testing - smitte - regler - vaksinering (se feltene i artikkelen som oppdateres fortløpende)  

Smittesituasjonen ved Løvenstad skole (14.02.2021)