Det skal etableres et bygg med butikk, lokaler til småhandel , leiligheter og kafe. I tillegg samles kommunale tjenester innen kultur og helse i et nytt kommunalt bygg, «Ravinen kultur- og familiesenter" med bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb, helsestasjon og helsetjenester. Mellom disse to byggene vil det bli et torg. Det nye sentrumsområdet knyttes sammen med Marikollen idrettspark, Marikollhallen, et nytt nærmiljøanlegg på Marikollen og en ny Fjerdingby skole med idrettshall. Kombinert med eksisterende offentlige bygg i området, som rådhuset, og utbygging av et stort antall flere boliger, vil området videreutvikles til å bli en aktiv og attraktiv møteplass for nye og eksisterende innbyggere. Første byggetrinn ventes ferdig i løpet av 2021.

HVA SKJER?
Ordfører Ståle Grøtte deltar i åpent møte for alle som er interesserte og det blir kort introduksjon om status Fjerdingby sentrum fra ulike aktører mandag 20. januar kl. 19.00- 20.30 i Rælingen bibliotek i Rælingen rådhus. Det blir informasjon om tiltak for infrastruktur og hensyn å ta i anleggsperioden med midlertidige veier og parkering, informasjon om leilighetsprosjekter i området og Ravinen. På møtet vil det bli presentert tanker for det nye torget og interesserte inviteres til å gi innspill om hvilket innhold og funksjoner det nye torget skal ha. Utvikling av torgområdet vil starte opp i løpet av våren 2020 og det nye torget vil bli et sentralt møtested i Rælingen i lang tid framover. Det er derfor ønskelig med mange innspill om dette. Det blir mini-stands etterpå der du kan få informasjon om det temaet som opptar deg.

Det er ingen påmelding. Alle er velkomne!

Se mer: Fjerdingby sentrum   

Hjelp oss gjerne å spre informasjonen. Det er opprettet et arrangement på Rælingen kommunes og Rælingen biblioteks Facebook-profil. Meld gjerne din interesse og lik og del. Velkommen! 

 

Første gang publisert 6. januar 2020 og oppdatert 20.01.2020.