Velkommen til Åpen stue! På grunn av brannen i Sandbekkstua flyttes arrangementet til Furukollhytta, like ved den gamle hoppbakken ved krysset Per Oppegaards veg og Øvre Rælingsveg.

Kåseri kl. 11.30
Mange unge barnefamilier med yrkesaktive mødre bosatte seg på Løvenstad i 1960-70 åra. Jorunn Grøndalen og Turid Abelset, den gangen unge mødre, forteller om behovet for daghjem og barnepark, om møter med politikere og byråkrater, etablering av husmorlag, dugnadsarbeid, underskriftskampanjer og om vennskap som fortsatt består.

Vi spiser vafler, drikker kaffe, prater og hygger oss i et annet, men fortsatt trivelig, lokale. Hytta er åpen fra kl. 11.00 til ca. kl. 13.30.

Arrangør: Rælingen kunstforening